Witamy w szkle w Otmicach  
 
 
   
Informacje o Otmicach
OTMICE

 

Wieś OTMICE leży w gminie Izbicko, w powiecie Strzelce Opolskie. Nasza gmina położona jest na zachodnich krańcach Wyżyny Śląskiej. Jest jedną z mniejszych gmin województwa opolskiego.  Jej obszar to 84,3 km kw., liczba mieszkańców ok. 5700. Ponad 1/3 obszaru gminy zajmują lasy. Są to m. in. fragmenty dębowego starodrzewu z domieszką świerka i brzozy rosnące wokół kompleksu urokliwych stawów hodowlanych. Gminę tworzy 11 sołectw. Nasza gmina jest gminą rolniczą. W uprawach dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe, ale spotyka się też plantacje rzepaku , kukurydzy, roślin motylkowych i warzyw. W strukturze gospodarstw północnej części gminy, zasobnej w łąki, pastwiska i inne użytki zielone, przeważa produkcja mleka i chów zwierząt. W częściach środkowej i południowej dominuje produkcja roślinna. Wioska OTMICE zajmuje powierzchnię 1291 ha i tworzy ją 271 gospodarstw domowych, w tym zaledwie 57 gospodarstw rolnych. Nie ma tutaj wspaniałych zabytków czy pięknych krajobrazów, ale kilka ciekawych miejsc można tu zobaczyć. Oto kilka zdjęć.

Kościół

Kościół filialny pod wezwaniem Św. Józefa i Barbary. Budowę rozpoczęto poświęceniem fundamentu 23.10.1983 roku. Poświęcenia kościoła dokonał 14.05.1985 r. Ks. Biskup Adamiak Sufragan z Opola. Kościół wybudowała parafia Św. Jana Chrzciciela w Izbicku.

Cmentarz "henrykowski"

Pochodzi z okresu powojennego. Ogrodzony o wymiarach 10x12m.Pochowano na nim 8 ofiar wojennych: 3 żołnierzy niemieckich, 4 miesz- kańców Henrykowa(obecnie część Otmic), 1 radziecką sanitariuszkę

Leśniczówka -najstarszy, pierwszy dom w Otmicach, liczy ok. 300 lat. Zbudowany z grubych, modrzewiowych bali, od wewnątrz ocieplony kijkami brzozo- wymi oplecionymi słomą. Na strychu znajduje się zabytkowy komin "baba". Budynek ten od początku swego istnienia służył jako dom dla leśniczego.

"Tatarska" wieżyczka. Tajemniczy obelisk, który stoi na terenie leśniczówki( na zdjęciu po prawej stronie). Istnieją różne hipotezy nt. jego pochodzenia: pomnik poległych wojowników tatarskich z XIIIw., miejsce spoczynku francuskich żołnierzy z okresu wojen napoleońskich lub spoczywają w niej żołnierze armii protestanckiej dowódcy Mansfelda z okresu wojny trzydziestoletniej w XVIIw.

Młyn

Wybudowano go w 1922 r. Był to pierwszy młyn o napędzie sztucznym w okolicy. Początkowo kamienie młynarskie napędzane były maszyną parową, później silnikiem gazowym, a od 1990 r. silnikiem elektrycznym. W latach 1939-1945 młyn zaopatrywał w mąkę mieszkańców okolicznych wiosek. Do 1965 r. w budynku znajdowała się też piekarnia i sklep, które później przebudowano na mieszkanie. W tej chwili w młynie gospodarzy trzecie pokolenie rodziny Ralla.

Kamieniołom

Ogromna dziura w ziemi (ok.7 ha). Głębokość ok. 15 metrów - tyle wynosił pokład roboczy. Miejsce gdzie wcześniej był wydobywany kamień wapienny dla produkcji wapna w zakładzie OPOLWAP w Tarnowie Opolskim. Naprawdę robi wrażenie.

Szkoła w Henrykowie

Zbudowana w 1935 roku. Uczyły się w niej dzieci od I do III klasy. Nauczyciel przyjeżdżał z Izbicka. W latach 1945-1951 uczyły się tu dzieci z Henrykowa i Otmic. Szkołę przeniesiono do Otmic po wybudowaniu nowego budynku (15.05.1951).

Rezerwat "Tęczynów".

Teren rezerwatu porasta drzewostan bukowy w wieku ok.140 lat.Miejscami występują lipy i sosny. Charakterystyczne jest występowanie we florze rezerwatu gatunków górskich np.narzecznicy szerokolistnej i przytulii okrągłolistnej i ciepłolubnych np.ciemiężyka białokwiatowego i miodownika melisowatego. W rezerwacie występuje 6 roślin podlegających prawnej ochronie gatunkowej. Są to: gnieźnik leśny, lilia złotogłów, orlik pospolity, podkolan biały, marzanka wonna, konwalia majowa.